Startende Ondernemers

Bijna iedere startende ondernemer loopt met de vraag: ‘Waar moet ik beginnen?’. Een goede vraag, want bij het opstarten van een eigen zaak komt heel wat kijken. Ernst & Vingerhoed helpt u graag bij het nemen van de noodzakelijke stappen. Denk hierbij ondermeer aan de volgende zaken:

 • het kiezen van de juiste rechtsvorm;
 • financiering en investering;
 • belastingaangiften (omzetbelasting etc.);
 • leveringsvoorwaarden;
 • financiële administratie;
 • het benutten van fiscale mogelijkheden;

Samenstellen jaarrekening

Iedere ondernemer heeft ongeacht zijn rechtsvorm jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf. Anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting uw bank of andere financiers, belastingdienst, kamer van koophandel etc. De jaarrekening kan voor u tevens dienen als uitgangspunt bij het nemen van strategische beslissingen zoals financieringen, verkopen, investeringen en uitbreiding.

Bij het samenstellen van uw jaarrekening kunnen wij u prima van dienst zijn. Wij zorgen ervoor dat uw jaarcijfers voldoen aan alle wettelijke eisen en formaliteiten. Wij vinden echter dat onze rol niet beperkt mag blijven tot het samenstellen van de jaarrekening, maar zich uit moet strekken tot begeleiding van uw organisatie.

Op basis van de samengestelde jaarrekeningen destilleren wij extra informatie waardoor we onze cliënten adviseren over mogelijke verbeteringen van de bedrijfsvoering. Indien deze advisering niet tussentijds is gebeurd, wordt dit onder andere bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening gedaan.


Bedrijfseconomische advisering

Het runnen van een onderneming vereist vele vaardigheden. U als ondernemer bent gedreven vanuit een passie en een goede bagage om succesvol te kunnen zijn. Wij ervaren dat het regelmatig toetsen of bestaande inzichten overeenstemmen met de werkelijkheid tot verrassende resultaten kan leiden.

Zijn de winstgevende producten van gisteren dat ook vandaag, of wellicht morgen? Zijn mijn gehanteerde verkoopprijzen nog wel up-to-date/concurrerend. Waarom loop ik orders mis? Is het vooraf gedachte project inderdaad zo succesvol afgelopen als van te voren berekend, of moet er geld bij (prognose vs realisatie) Zijn nieuwe investeringen wenselijk?

Dit zijn slechts enkele vragen die een ondernemer bezig houdt.

Wij zijn erop ingesteld deze vragen te beantwoorden en eenvoudig te communiceren. Op verzoek kunnen wij voor u liquiditeitsbegrotingen, resultatenbegrotingen (prognoses) en ondernemingsplannen opstellen.


Fiscale advisering

Ernst & Vingerhoed verzorgt uw administratie, uw jaarrekening en uw fiscale aangiften. Onze toegevoegde waarde zit tevens in onze adviesfunctie.

Als specialist op het gebied van fiscale wetgeving beschikken wij over ruime kennis met betrekking tot alle voor u als ondernemer belangrijke aspecten. Wij bieden een totaalpakket variërend van een rechtsvormkeuze tot de financiering van uw onderneming en de daarbij behorende fiscale consequenties. Onze dienstverlening gaat verder dan het enkel volgen van de regels. U mag van ons een proactieve houding verwachten gecombineerd met de noodzakelijke deskundigheid.

Wanneer wij niet over specifieke vereiste deskundigheid beschikken, werken wij samen met gerenommeerde deskundigen.


Financiële Administratie

Een financiële administratie bijhouden is voor sommigen een noodzakelijk kwaad. Dat zou het niet moeten zijn, want een goede administratie is erg belangrijk. Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook omdat u met een goede administratie kunt zien hoe uw bedrijf er financieel voorstaat. Bovendien vormt de administratie de basis voor uw belastingaangiften. Buiten de verplichting tot het bijhouden van een goede boekhouding, is een degelijke boekhouding voor u ook van belang omdat het een schat aan informatie oplevert over uw bedrijf. Als u uw administratie goed bijhoudt, dan kunt u eerder bijsturen als er in de onderneming iets mis dreigt te gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld op tijd ingrijpen als blijkt dat de gewenste marges niet gehaald worden, debiteuren niet (tijdig) betalen en/of keuzes moeten worden met betrekking tot de financieringsstructuur.

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met het boekhoudprogramma ‘Snelstart’, een goed gebruiksvriendelijk en modern financieel administratiepakket. Wij hebben uiteraard ook ervaring met andere administratiepakketten.

Ingeval wij uw volledige administratie voor u verzorgen kunnen wij u (periodiek) de benodigde overzichten verstrekken waaruit blijkt hoe de financiële situatie van uw onderneming is. Desgewenst zullen wij de gesignaleerde knelpunten bespreken. De frequentie van het aanleveren en verwerken van uw financiële administratie (per maand of kwartaal) hangt af van uw situatie en wensen.

Als u besluit om uw administratie zelf te voeren, met uw eigen boekhoudpakket, kunnen wij helpen bij het opzetten en (her)inrichten van uw financiële administratie en uiteraard periodiek de benodigde controles uitvoeren.


Personeelsadvies

“Ik wens u veel personeel.” Het is een veel voorkomende uitdrukking in ondernemersland. Veel personeel betekent behalve een bloeiend bedrijf immers ook problemen. Personeel bestaat uit mensen en meestal zijn die mensen, bij wijze van spreken, de kurken waarop uw zaak drijft. Maar met mensen doen zich bij tijd en wijle ook problemen voor: ze liggen dwars, ze voldoen niet (meer) aan de verwachtingen, ze worden ziek, ze willen meer loon of juist minder werken, ze maken ruzie met u of met elkaar, ze willen betaalde bijscholing etc. Een hele waslijst aan mogelijkheden zie u moet zien te beheersen.

Het in dienst hebben van medewerkers levert dan ook extra werkzaamheden en inspanningen op. Onze juridisch adviseur ondersteunt u graag om voorkomende problemen op een kwalitatief goede en efficiënte wijze aan te pakken.

Het is echter beter om conflicten te voorkomen dan ze in een procedure te moeten beslechten. Onze juridisch adviseur denkt met u actief mee over de opzet en uitwerking van juridische vraagstukken waar u als ondernemer in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • het opstellen en screenen van arbeidsovereenkomsten en/of personeelsreglementen;
 • ontslag;
 • CAO’s;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • het beoordelen en ontwikkelen van personeel;


Uw contactpersoon met betrekking tot alle zaken betreffende salarisadministratie en personeelsadvies is mevrouw mr. A.M.H. Ernst, specialist op het gebied van loonbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht.


Salaris administratie

De wettelijke eisen die de Belastingdienst aan het voeren van een salarisadministratie stelt wordt steeds complexer. Met de ondersteuning van onze specialist op het gebied van loonbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht bieden wij u een compleet scala van diensten omtrent alles wat met uw werknemer te maken heeft.

Door de continue wijzigingen in wet- en regelgeving is een salarisspecificatie meer dan een druk op de knop. Onze loonadviseur is gespecialiseerd in de accurate verwerking van salarisadministraties. Werkzaamheden zoals het uitvoeren van de aangiften Loonheffingen, het aanleveren van salarisspecificaties, loonjournaalposten en jaaropgaven kunt u met een gerust hart uitbesteden aan onze adviseur. Naast de reguliere werkzaamheden kunnen wij ook uw ziek- en herstelmelding, het controleren van pensioennota’s en pro-forma salarisberekeningen voor u uitvoeren.