0161 - 744 118

Een financiële administratie bijhouden is voor sommigen een noodzakelijk kwaad. Dat zou het niet moeten zijn, want een goede administratie is erg belangrijk. Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook omdat u met een goede administratie kunt zien hoe uw bedrijf er financieel voorstaat. Bovendien vormt de administratie de basis voor uw belastingaangiften. Buiten de verplichting tot het bijhouden van een goede boekhouding, is een degelijke boekhouding voor u ook van belang omdat het een schat aan informatie oplevert over uw bedrijf. Als u uw administratie goed bijhoudt, dan kunt u eerder bijsturen als er in de onderneming iets mis dreigt te gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld op tijd ingrijpen als blijkt dat de gewenste marges niet gehaald worden, debiteuren niet (tijdig) betalen en/of keuzes moeten worden met betrekking tot de financieringsstructuur.

Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met het boekhoudprogramma ‘Snelstart’, een goed gebruiksvriendelijk en modern financieel administratiepakket. Wij hebben uiteraard ook ervaring met andere administratiepakketten.

Ingeval wij uw volledige administratie voor u verzorgen kunnen wij u (periodiek) de benodigde overzichten verstrekken waaruit blijkt hoe de financiële situatie van uw onderneming is.

Desgewenst zullen wij de gesignaleerde knelpunten bespreken. De frequentie van het aanleveren en verwerken van uw financiële administratie (per maand of kwartaal) hangt af van uw situatie en wensen.


Als u besluit om uw administratie zelf te voeren, met uw eigen boekhoudpakket, kunnen wij helpen bij het opzetten en (her)inrichten van uw financiële administratie en uiteraard periodiek de benodigde controles uitvoeren.