0161 - 744 118

Iedere ondernemer heeft ongeacht zijn rechtsvorm jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf. Anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting uw bank of andere financiers, belastingdienst, kamer van koophandel etc. De jaarrekening kan voor u tevens dienen als uitgangspunt bij het nemen van strategische beslissingen zoals financieringen, verkopen, investeringen en uitbreiding.

Bij het samenstellen van uw jaarrekening kunnen wij u prima van dienst zijn. Wij zorgen ervoor dat uw jaarcijfers voldoen aan alle wettelijke eisen en formaliteiten. Wij vinden echter dat onze rol niet beperkt mag blijven tot het samenstellen van de jaarrekening, maar zich uit moet strekken tot begeleiding van uw organisatie.

Op basis van de samengestelde jaarrekeningen destilleren wij extra informatie waardoor we onze cliënten adviseren over mogelijke verbeteringen van de bedrijfsvoering. Indien deze advisering niet tussentijds is gebeurd, wordt dit onder andere bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening gedaan.