0161 - 744 118

“Ik wens u veel personeel.” Het is een veel voorkomende uitdrukking in ondernemersland. Veel personeel betekent behalve een bloeiend bedrijf immers ook problemen. Personeel bestaat uit mensen en meestal zijn die mensen, bij wijze van spreken, de kurken waarop uw zaak drijft. Maar met mensen doen zich bij tijd en wijle ook problemen voor: ze liggen dwars, ze voldoen niet (meer) aan de verwachtingen, ze worden ziek, ze willen meer loon of juist minder werken, ze maken ruzie met u of met elkaar, ze willen betaalde bijscholing etc. Een hele waslijst aan mogelijkheden zie u moet zien te beheersen.


Het in dienst hebben van medewerkers levert dan ook extra werkzaamheden en inspanningen op. Onze juridisch adviseur ondersteunt u graag om voorkomende problemen op een kwalitatief goede en efficiënte wijze aan te pakken.

Het is echter beter om conflicten te voorkomen dan ze in een procedure te moeten beslechten. Onze juridisch adviseur denkt met u actief mee over de opzet en uitwerking van juridische vraagstukken waar u als ondernemer in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • het opstellen en screenen van arbeidsovereenkomsten en/of personeelsreglementen;
  • ontslag;
  • CAO’s;
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • het beoordelen en ontwikkelen van personeel;


Uw contactpersoon met betrekking tot alle zaken betreffende salarisadministratie en personeelsadvies is mevrouw mr. A.M.H. Ernst, specialist op het gebied van loonbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht.